ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษและเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความกินดีอยู่ดี (Smart Agro-industry for Sustainable Well-being)

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 62 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

บรรยายพิเศษและเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง

“อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความกินดีอยู่ดี

(Smart Agro-industry for Sustainable Well-being)”

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567

เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5 ห้อง 5419 (ห้องโถงแห่งปราชญ์)

และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Breakout session 7

หัวข้อหลักกิจกรรม

  • บรรยายพิเศษ เรื่อง “The Role of Smart Technologies in the Transition to a More Sustainable Food System”
  • บรรยายพิเศษ เรื่อง “Digitalizing Food Safety and Quality: Data Acquisition and Mathematical Modeling for Virtualization”
  • เสวนาพิเศษ เรื่อง “Smart Systems for Food Chains: Research and Practice”
  • ชมนิทรรศการ แสดงนวัตกรรม อุปกรณ์ทำระบบอัตโนมัติ ระบบ Automation สำหรับโรงงานผลิตอาหาร ชมผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยจาก KAPI, IFRPD และภาควิชาต่างๆ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (ออนไลน์)

***ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ QR CODE Poster***

#aikasetsart #foodscikasetsart #biotechkasetsart #packagingkasetsart #pdkasetsart #textilekasetsart #aitmkasetsart #อุตสาหกรรมเกษตร #ประชุมวิชาการ #kasetsart #

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *