ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 61

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 61

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร บรรยายพิเศษ

“วิสัยทัศน์งานวิจัยและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเกษตร : การเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน”

https://annualconference.ku.ac.th/61/

https://annualconference.ku.ac.th/61/assets/img/sujibut61.pdf

รายละเอียด : เอกสารแนบ

ที่มา : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *