ขอเรียนเชิญผู้ปกครองน้องๆนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เข้างาน แนะแนวทางสร้างอนาคตในเส้นทางอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองน้องๆนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เข้างาน แนะแนวทางสร้างอนาคตในเส้นทางอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 10.30-12.00 น. ที่ห้อง 2205 ชั้น 2 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2
ลิงก์ลงทะเบียน https://forms.gle/iiBhCsSvHw2dZKR49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *