ขอแสดงความยินกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ. ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัล “ระพีวิจัย”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบแจกันดอกไม้ ให้กับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ. ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ที่ได้รับรางวัล “ระพีวิจัย” ในงาน 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

#aikasetsart #ระพีวิจัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *