ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งการบริหารเป็น “ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มก.”

19.04.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าผลไม้ให้ กับ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งการบริหารเป็น “ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มก.”  ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *