คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ ระดับดีมาก ในงาน “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 21”

10.08.2023 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงาน “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ครั้งที่ 21” และจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้แทนสถานประกอบการและนิสิตสหกิจศึกษา ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล ซึ่งในปี 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ส่งนิสิตเข้าร่วม จำนวน 13 คน และได้รับคัดเลือกจากสถานประกอบการ ได้แก่ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลากะพง โดย นายสุรภีม จิตอารีรัตน์ จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นนิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน หรือ ผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ระดับดีมาก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *