คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดอบรมโครงการแยกขยะและจัดการขยะ AI Circular ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผศ. ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร กล่าวเปิดงาน โครงการอบรมแยกและจัดการขยะ AI Circular ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเศษฐกิจหมุนเวียน การแยกและจัดการขยะอย่างเหมาะสมพร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาขยะโดยการแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกประเภทของขยะอย่างถูกวิธี งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ภาพถ่ายเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/cvPvNwZbFi9irxc8A

#aikasetsart #AIcircular #อบรมโครงการแยกขยะและจัดการขยะ #pttplc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *