คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2565

24.02.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผู้แทนคณบดี รศ. ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดงาน โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยอาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และทีมงานฝ่ายฯ จัดการบรรยายพิเศษ และจัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “วัยทำงานห้ามพลาด เรื่องการจัดการเงิน” โดยโค้ชเล้ง (คุณรุ้งรวี สุกิจจานนท์) และทีมงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จบการศึกษาต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารระพีสาคริก มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *