คณะอุตสาหกรรมเกษตรประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษา ปี 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมออกบูธแนะแนวกับการรับเข้าศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา วันที่ 16 สิงหาคม 2566 และ โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี วันที่ 25 สิงหาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *