คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมแสดงความยินเนื่องในวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 10 ปี

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ. ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้า เนื่องในวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 10 ปี ณ อาคารปฏิบัติการเพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *