คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 48

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร  พร้อมบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าดอกไม้ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 48 ณ คณะสังคมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *