คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 84

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมวางแจกันดอกไม้ หน้ารูปปั้นหม่อมหลวงชูชาติ กำภู เนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 84 ณ อาคาร ชูชาติ กำภู คณะวิศวะกรรมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *