คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดี “เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ. ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     ผศ. ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้ ผศ. ดร.กฤษกมล ณ จอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต หัวหน้านางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ สำนักงานเลขานุการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบพันธุ์ไม้ “เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ปีที่ 3” ณ ทางเข้าอาคารกำพล อดุลวิทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *