คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการในงานวันนิทรรศการวิชาการ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการในงาน “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2565” ณ จังหวัดนครนายก

#aikasetsart #ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *