คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 38

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี ผศ. ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี ฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 38 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *