คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ 29 คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ. ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้า เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ 29 คณบริหารธุรกิจ ณ คณะบริหารธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *