คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ. ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ “โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี” เพื่อเป็นการแนะแนวทางการเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. ณ จังหวัดนนทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *