คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 50

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี และ นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 50 ณ คณะสังคมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *