คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ. ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการเมืองนวัตกรรมอาหาร และ นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาจารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *