คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมออกบูธแนะนำหลักสูตรนานาชาติในงาน KU Campus Tour

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ดร.อุรุชยา สนแจ้ง และ ดร.ฐิติพร แก้วเพ็ชร ผู้แทนฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมออกบูธแนะนำหลักสูตรนานาชาติในงาน KU Campus Tour เพื่อต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างชาติจากหลายประเทศ จำนวนรวมกว่า 30 ท่าน เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการรวมถึงสานความสัมพันธ์ที่สนิทแนบแน่น นำไปสู่การประชุมนานาชาติ งานวิจัยนานาชาติ และงานทางวิชาการอื่นๆ และในวันดังกล่าว คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้นำผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ต่างๆ นำไปแสดงด้วย ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *