คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19.04.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *