คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมออกบูธในงาน Dek-D TCAS Fair

29.04.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์ ผู้แทนคณะกรรมการสื่อสารองค์กร พร้อมนิสิตได้เข้าร่วมออกบูธงาน Dek-D TCAS Fair ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ การเข้าร่วมออกบูธครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการรับเข้าศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยม ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป งานดังกล่าวมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *