คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมออกบูธในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

13.05.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมนิสิตเข้าร่วมออกบูธในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ University Fair 2023 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจและรู้จักคณะอุตสาหกรรมเกษตรมากขึ้น งานดังกล่าวมีผู้สนใจเยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *