คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 11 ปี

04.08.2023 ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการพร้อมบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 11 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *