คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินเนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตร ครบรอบ 80 ปี

24.08.2023 ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการพร้อมบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมแสดงความยินมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตร ครบรอบ 80 ปี งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *