คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา

08.09.2023 ดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ผู้แทนหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมนิสิตเข้าร่วมออกบูธกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา” ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ และเป็นข้อมูลให้นักเรียนเลือกศึกษาต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตรต่อไปในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *