คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารการศึกษา ครบรอบปีที่ 31

18.09.2023 ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการพร้อมบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารการศึกษา ครบรอบปีที่ 31 ณ สำนักบริหารการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *