คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงในงานสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบ 55 ปี

29.09.2023 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี ผศ. ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมบุคลากร เข้าแสดงความยินดีมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบ 55 ปี ณ สถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *