คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

02.10.2023 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบเงินร่วมบริจาคเพื่อเป็นกองทุนสำหรับค่ารักษาพยาบาล สำหรับนักเรียน เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *