คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมออกบูธ ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

27.10.2023 รศ. ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมออกบูธแนะแนวการรับเข้าศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) [AIIP] ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล MUIDS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *