คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี

01.11.2023 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าผลไม้ งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *