คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54

28.10.2023 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54  ณ อาคาร 4 (อาคารหลังใหม่) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *