คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบรอบ 30 ปี

15.12.2023 ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบรอบ 30 ปี ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *