คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 31

18.12.2023 ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าผลไม้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 31 ณ คณะบริหารธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *