คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50

07.03.2024 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50 ณ คณะสังคมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *