คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี

11.03.2024 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี ผศ. ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการเมืองนวัตกรรมอาหาร ในนาม FI@Kasetsart นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 58 ปีอาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *