คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2567

10.04.2024 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2567 โดยมีขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ผ่านไปตามส่วนงานต่างๆ โดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ และสงค์น้ำพระ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *