คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมออกบูธในงาน Dek-D’s TCAS Fair

27-28.04.2024 ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมนิสิต เข้าร่วมออกบูธในงาน Dek-D’s TCAS Fair ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ EN 98 เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการรับเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยม ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

#aikasetsart #foodscikasetsart #biotechkasetsart #packagingkasetsart #pdkasetsart #textilekasetsart #aitmkasetsart #อุตสาหกรรมเกษตร #kasetsart

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *