คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก Nestle Thailand  Nestlé Thailand 

03.10.2023 รศ. ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Nestle Thailand  Nestlé Thailand  เพื่อประชุมและหารือด้านการสร้างความร่วมมือ และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *