คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลในงาน The ProVeg Food Innovation Challenge APAC 2022

20.01.66 นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร ได้รับจำ นวน 2 รางวัล จากการแข่งขันประกวดไอเดีย ผลิตภัณฑ์ระดับนานาชาติ ในงาน The ProVeg Food Innovation Challenge APAC 2022 ซึ่งเป็นโครงการเฟ้นหานวัตกร จากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เจน Z ทั่วเอเชีย ในการประกวดไอเดียผลิตภัณฑ์จากพืช ได้แก่ 1. ทีม DE CRAB นิสิตปริญญาโทของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ไอเดียผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล คือ “แกงคั่วเนื้อปูก้อนแพลนท์เบสใบชะคราม” โดยเข้าประกวดในหัวข้อของ CPF: Develop a local dish for CPF all over the Asia-Pacific region using a plant-based meat alternative. 2. ทีม Hi Tempe! นิสิตปริญญาโทของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชมเชย ไอเดียผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล คือ “Hi Tempe! สแนคเพื่อสุขภาพจากเทมเป้และส่วนผสมจากธรรมชาติมาพร้อมซอส XO และซอสมะม่วง” โดยเข้าประกวดในหัวข้อของ PEPSICO: Develop a tasty and nutritious product by utilising plant-based ingredients. It can be a beverage, snack, or nutrition product.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *