คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2564 โดยมีการจัดกิจกรรม ไหว้เจ้าที่ และพิธีสงฆ์ ในรูปแบบ On-site และ Online โดย คณบดีกล่าวเปิดงาน และกล่าวขอบคุณบุคลากร ที่ร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติงานเพื่อคณะฯ อย่างเต็มที่ และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 5522 และ Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *