คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานสัมมนา เรื่อง ไม่ตกยุคกับนวัตกรรมสร้างสรรค์และเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชด้วยงานวิจัย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา สุดสร้างสรรค์ องค์ความรู้สุดล้ำ กับนวัตกรรมและงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AI Agro-Industry Research Highlights ครั้ง 2 ในหัวข้อ เรื่อง “ไม่ตกยุคกับนวัตกรรมสร้างสรรค์และเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชด้วยงานวิจัย” (Innovation and Technology for Plant-Based Products Updated Trend) และหัวข้อย่อยช่วงที่ 1 เรื่อง “เส้นทางสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากพืช การตลาด การทำความเข้าใจผู้บริโภค แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิทยาศาสตร์ด้านประสาทสัมผัสสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากพืช” หัวข้อย่อยช่วงที่ 2 เรื่อง “นวัตกรรมส่วนผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากพืช” หัวข้อย่อยช่วงที่ 3 เรื่อง : นวัตกรรมสิ่งทอและการวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพืช และช่วงสุดท้ายเป็นการถามตอบและให้คำปรึกษา งานนี้มีผลงานวิจัยมากมายที่ตอบโจทย์ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมไปถึงผู้ประกอบการ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ คุณกฤติกา สาโร Email: fagikks@ku.ac.th

ภาพถ่ายเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/aKBKi7R3cmipGvT57

#aikasetsart #หน่วยบริการวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *