คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อม สมาคมศิษย์เก่านิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องใน รศ. ดร.สมจิต สุรพัฒน์ นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 25 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่า มก. ดีเด่น ประจำปี 2566

02.02.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะฯ และ สมาคมศิษย์เก่านิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต สุรพัฒน์  นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 25 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่า มก. ดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *