คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการวิชาการในงานเกษตรแฟร์ 66

3-11.02.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการให้บริการวิชาใน เรื่อง “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร กินดีอยู่ดี 80 ปี มก.” ในงานเกษตรแฟร์ 66 ในรูปแบบ คลินิกให้คำปรึกษา สาธิตการแปรรูป การทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลงานวิจัยร่วมถึงผลิตภัณฑ์ โดย สรุปเป็นคลิปวีดิโอดังนี้

ร่วมผลงานการให้บริการวิชาการ : https://youtu.be/zs-tzarViGU

ถอดบทเรียนงานบริการวิชาการในงานเกษตรแฟร์ 2566 : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/videos/767685528024461

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *