คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมและหารือการสร้างความร่วมมือ กับ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

29.09.2023 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี รศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย และคณาจารย์ให้การต้อนรับผู้แทน จาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) แบรนด์ “กาแฟพันธุ์ไทย” ทั้งนี้ เพื่อประชุม และหารือในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *