คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ. ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ ผศ. ดร.วราภา มหากาญจนกุล พร้อมบุคลากร เข้าร่วมวางพวงมาลาแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *