คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองวิเทศสัมพันธ์ ครบรอบปีที่ 29

ผศ. ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองวิเทศสัมพันธ์ ครบรอบปีที่ 29

งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *