คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกบูธแนะแนว ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ. ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ เป็นอาจารย์ หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) [AIIP] ได้รับเชิญไปออกบูธ ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแนะแนวทางการรับเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรดังกล่าว คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งวันดังกล่าวมีนักเรียน และผู้สนใจเป็นจำนวน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://aiip.agro.ku.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *