คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบวันสถาปนาสถาบันผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปีที่ 31

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันสถาปนาสถาบันผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปีที่ 31 ณ อาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *