คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

13.10.2023 รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบำเพ็ญพระกุศลพระราชอุทิศถวาย เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 และพิธีน้อมรำลึกในพระพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการนี้ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงประทานพระอนุญาต ให้นำพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาบำเพ็ญพระกุศล ณ โอกาสนี้ด้วย

ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์ วันนวมินทรมหาราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *